Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

Vítejte na oficiálních stránkách

rozšířené vyhledávání
Základní škola a Mateřská škola Chudenín
ZŠ a MŠ Chudenín

Historie

Novou budovu navštěvovalo v průměru 80 žáků. Ke konci 2. světové války sloužila jako ubytovna německých uprchlíků a po jejich vystěhování byla až do roku 1946 uzavřena.

Po odsunu německého obyvatelstva a po osídlení Čechy bylo v obci 17 dětí, které prozatím chodily do školy v Nýrsku. 14. ledna 1946 byla na přání českých osídlenců otevřena v obci česká škola. Německé děti zatím do školy nechodily, protože čekaly na odsun.

Prvním učitelem české školy se stal František Havlík, který se jako řídící učitel ujal vedení správy školy 22. prosince 1945. V budově školy v bytě učitele až dosud bydlel Karel Wolf (1892 – 1964). Ten se během vánočních prázdnin odstěhoval na Přední Fleky a později odešel do Německa. Nejprve byla ve škole provozována pouze jedna třída. K učení ručních prací byla ustavena učitelka E. Papoušková. Náboženství vyučoval farář P. Jaroslav Šálek a posléze laická katechetka.

V obci byla ustavena místní školní komise, které předsedal mlynář J. Pajer. Budova školy byla opravena a obílena nákladem 10 tisíc Kč. V zimním období bylo zavedeno stravování žáků.

V roce 1948 byla obecná škola přejmenovaná na národní školu. Obecní školní rada byla zrušena a starost o školu přešla na místní národní výbor. V tomto roce školu navštěvovalo 26 žáků z Chudenína a Fleků. Děti dostávaly příděly z Mezinárodního dětského fondu UNICEF – sušené mléko, sádlo, máslo, masové konzervy a kakao.

Ve škole se začalo učit ve dvou třídách v roce 1956. Bylo zde 37 žáků. Vybavení pro druhou třídu bylo zapůjčeno ze školy v Nýrsku. O prázdninách byla nově překryta střecha školní budovy. Vedle ředitele školy zde učila ještě učitelka E. Červenková, která byla přeložena od 1. září 1957 na osmiletou střední školu do Železné Rudy. Na její místo byla ustanovena dosavadní ředitelka národní školy v Uhlišti Marie Havlíková, roz. Kylišová. Manželé Havlíkovi zde působili více než 31 let (až do 30. června 1977).

O dva roky později, v roce 1959, do školy docházelo 44 žáků. Jednomu z nich se stal vážný úraz. Tehdejší žák Jaroslav Kalbáč si podomácku vyrobil z mazacího lisu granát, ten mu v rukou vybuchl a utrhl mu pravou ruku v zápěstí a z levé ruky palec s ukazovákem.

V roce 1961 byl změněn název národní školy na základní devítiletou školu.

Na 40 vzrostl počet žáků v roce 1973. O prázdninách byla tehdy budova školy obílena z venku a též byly vymalovány učebny a schodiště.

Ještě v roce 1976 byl stále ředitelem školy František Havlík, ale již přesluhoval, a tak se v následujícím školním roce 1977 – 1978 stal novým ředitelem dvoutřídní školy Antonín Daněk, který přišel na školu z jižních Čech. Rovněž se ujal funkce knihovníka a také ve spolupráci s pamětníky začal psát kroniku obce. Dále v Chudeníně začala učit Vlasta Fritzová – Schovancová z Bystřice, Vojtěch Šmídl. O prázdninách byly provedeny ve školní budově opravy rozvodu elektroinstalace, napojen nový ohřívač vody, vymalovány třídy a byt učitele. Do školy docházelo 35 žáků. Škola navázala družbu s malotřídkou ze slovenské Temeši v okrese Prievidza. Žáci navštěvovali několik kroužků: zdravotnický, přírodovědný a požárnický.

Z důvodu malého počtu žáků se v roce 1980 začalo učit jen v jedné třídě.

6. července 1982 bylo rozhodnuto, že se přestane ve škole vyučovat z důvodu nedostatku žáků. Od následujícího roku byla budova zrušené školy využívána složkami Národní fronty na schůzování, k přednáškám, kurzům a k činnosti zájmových kroužků.

Znovuotevření základní školy

Zásluhou starosty obce Petra Zahrádky se v září roku 1991 opět otevřely dveře chudenínské školy, která byla organizována jako jednotřídní se 7 žáky prvního ročníku. Její  ředitelkou se stala Božena Potužáková.  Postupně nabíhaly i další ročníky. Jelikož se budova školy rekonstruovala, výuka probíhala v prostorách mateřské školy. V roce 1994 žáci 1. – 3. ročníku usedli do lavic už v nově opravené škole. Postupně se zvyšoval i počet žáků navštěvujících ZŠ Chudenín.

Od školního roku 1992 – 1993 na základě rozhodnutí ŠÚ bylo zřízeno 1 oddělení ŠD. Jako vychovatelka nastoupila Štěpánka Zahrádková (Kalivodová). Během let se z organizačních důvodů ve školní družině vystřídaly: Jarmila Zahrádková, Stanislava Zíková, Mgr. Šárka Rašková, Jitka Ďurišová, Bc. Jarmila Poupová, Bc. Sabina Rašková.

V únoru roku 2000 odešla Božena Potužáková do penze a na místo ředitelky školy byla jmenována Mgr. Šárka Rašková, která zde působila do 31.1.2016, na vlastní žádost se vzdala funkce a odešla na jiné pracoviště, od 1.2.2016 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Michaela Dryjová.

Od školního roku 2001 – 2002 došlo k rozšíření školy na dvoutřídní s 1. – 5. ročníkem. Ve II. třídě (4. a 5. ročník) byla třídní učitelkou Mgr. Jarmila Šubrtová, kterou po odchodu do penze nahradila v září roku 2006 Mgr. Olga Kodymová, od září 2015 Mgr. Šárka Peterková. V I. třídě (1.- 3. ročník) byla třídní učitelkou ředitelka školy Mgr. Šárka Rašková do 31.1.2016, od 1.2.2016 Michaela Dryjová. Ročníky ve třídách se spojují dle potřeby.

V lednu 2003 byla sloučena základní škola s mateřskou školou. Ředitelkou nové příspěvkové organizace se stala dosavadní ředitelka základní školy Mgr. Šárka Rašková (do 31.1.2016) Současný název školy je: Základní škola a Mateřská škola Chudenín, okres Klatovy, příspěvková organizace. Od 1.2.2016 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Michaela Dryjová.

Jak jde čas, střídají se někdy pedagogové i vedení školy ( pí ředitelka Kovářová, krátce  Rajnohová), v současné době řídí školu Mgr. Pavla Hiričová.

Ve škole pracuje zájmový útvar anglický jazyk, v minulých letech i německý jazyk, deskové hry, kroužek šikovných rukou.  Žáci, děti a učitelé každoročně připravují besídky pro širokou veřejnost. Díky zřizovateli školy se vybudovalo sportovní hřiště a úpravy se dočkala i zahrada mateřské školy. Žáci mají k dispozici výpočetní techniku, škola je dobře vybavená didaktickými pomůckami. V celé příspěvkové organizaci máme pěkné estetické prostředí. V roce 2008 prošla školní budova celkovou rekonstrukcí. Budova mateřské školy se též průběžně udržuje, byla vyměněna okna, nová fasáda a střecha. V mateřské škole a částečně ve školní družině se pořídil nový nábytek, máme dostatečné množství hraček, pomůcek, her apod.

Škola má vypracované školní vzdělávací programy.

V MŠ se děti připravují na školu. Žáci  chodí do školy rádi, zvládají aktivně vstupovat do výuky, jednat samostatně, učí se pracovat s různými zdroji informací, učí se cizím jazykům, aby se v budoucím životě dobře uplatnili, mohli poznávat svět.

Patříme mezi typ školy rodinné, všichni se tady známe a za obrovské plus považujeme i nádherné prostředí v okolí školy, hned za rohem jsme v přírodě :-)

Základní škola

Aplikace v obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

MŠ a ZŠ Chudenín

projekty

NPD

Národní plán doučování

NPD

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.


Mohlo by Vás zajímat

nahoru